Протидія булінгу

ПЛАН ЗАХОДІВ

СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) У ВПУ № 92 М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА

№ з/пЗаходиТермін виконанняВідповідальні
1.Проведення профілактичних зустрічей з працівниками РУП НП, бесіди «Булінг. Відповідальність підлітків за правопорушення».ВересеньЗаст. директора з ВР, практичний психолог, представники РУП НП.
2.Визначення мікроклімату за методикою «Соціометрія» Дж. Морено, взаємовідносин здобувачів освіти у колективі.ЖовтеньПрактичний психолог
3.Профілактичні заняття «Булінг і конфлікт», «Успішні кроки до вирішення конфлікту» (профілактична програма «Ми та конфлікт», автор: Міщенко Н.М.).Жовтень-груденьПрактичний психолог
4.Участь у міському маніфесті «Сєвєродонецьк проти домашнього насильства».ЛистопадМайстри в/н, практичний психолог
5.Проведення акції «16 днів проти насильства».Листопад — груденьЗаст. директора з ВР, бібліотекар, практичний психолог
6.Проведення Всеукраїнського тижня правових знань. Проведення тематичних уроків «Я маю право!» та «Стоп булінг»,виставки плакатів «Я маю право».ГруденьЗаст. директора з ВР, кл. керівники.
7.Інформаційно-просвітницька лекція «Зупини насильство – захисти себе».ГруденьЗаст. директора з ВР, бібліотекар, практичний психолог та ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» разом з представником РУП ГУНП.
8.Книжкова виставка «Ми проти насильства».ГруденьБібліотекар
9.Сумісний інформаційно-просвітницький захід «Людина не товар» з юристконсульткою Сєвєродонецького міського центру соціальних служб.ГруденьЗаст. директора з ВР,  юристконсульт Сєвєродонецького міського центру соціальних служб.
10.Проведення тематичних уроків «Я маю право!» та «Стоп булінг».СіченьКл. керівники, майстри в/н, вихователі, практичний психолог
11.Профілактичне заняття «Інтернет плюси та мінуси», «Соціальні мережі», «Кібербулінг» (профілактична програма «Безпечна поведінка підлітків в Інтернеті», автор: Олексин О.І.).Січень — БерезеньПрактичний психолог
12.Складання на надання порад батькам, щоби зменшити ризик булінгу та кібербулінгу для своєї дитини.ЛютийПрактичний психолог
13.Проведення уроків відвертого спілкування за темами: «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Допоможи собі рятуючи інших», «Про стосунки в учнівському середовищі».БерезеньКл. керівники, майстри в/н, вихователі, практичний психолог
14.Перегляд соціальних відеороликів «Булінг в закладах освіти. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини».Квітень-травеньКл. керівники, майстри в/н, вихователі, практичний психолог
15.Проведення просвітницьких заходів щодо вивчення прав дитини (Конвенція про права дитини) на уроках правознавства, класних годинах та загальноучилищних заходах.Протягом рокуЗаст. директора з ВР, кл. керівники, майстри в/н
16.Проведення загально училищних батьківських зборів: постанова питання «Булінг. Відповідальність батьків за правопорушення підлітків».Протягом рокуЗаст. директора з ВР, кл. керівники, майстри в/н, практичний психолог
17.Створення інформаційних куточків у гуртожитку разом зі здобувачами освіти «Ми проти насильства».Протягом тижняБібліотекар, вихователі
18.Проведення засідання комісії Ради з профілактики правопорушень.Протягом рокуЗаст. директора з ВР, кл.керівники, майстри в/н, практичний психолог
19.Організація змістовного дозвілля учнівської молоді у позаурочний час, проведення  культурно-мистецьких акцій, спортивних змагань, туристичних подорожей.  Протягом рокуЗаст. директора з ВР, вихователі, керівники гуртків

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1. Учасники освітнього процесу подають заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

2. Керівник закладу освіти або його засновник розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

3. Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

4. Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші зацікавлені особи. для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

5. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

6. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набрав чинності 19.01.2019 року Верховна Рада України постановила:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

1) частину другу статті 13 після цифр «173» доповнити цифрами «173-4»;

2) доповнити статтею 173-4 такого змісту:

«Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

2. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

2) частину другу статті 25 «Права та обов’язки засновника закладу освіти» доповнити:

 • «здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу».

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

• систематичність (повторюваність) діяння;

• наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого;

2) частину другу статті 25 «Права та обов’язки засновника закладу освіти» доповнити:

 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.

3) частину третю статті 26 «Керівник закладу освіти» доповнити :

• забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

• з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

• розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

• забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

• повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

5) у статті 53 «Права та обов’язки здобувачів освіти»:

У частині першій Здобувачі освіти мають право:

• Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою.

• На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

Частину третю доповнити:

Здобувачі освіти зобов’язані: «повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб».

* Заява складається заявником власноруч.

* Заяву можуть подавати особи, яким виповнилося 14 років. Якщо свідком випадку булінгу стала особа, яка не досягла 14 років, то заяву подають батьки або особи, що їх замінюють.

* Заяви щодо випадків булінгу можна подавати до кабінету заступника директора з виховної роботи (2 поверх).

Заяви щодо випадків булінгу можна подавати до кабінету заступника директора з виховної роботи (2 поверх), щодня З 08.00 до 16.00

Відповідальна за розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами, а також за процедуру подання заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб призначено заступника директора з виховної роботи Носкову Ірину Григорівну

Відповідно до такої заяви керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі – комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освтіи, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неопвнолітніх сторін булінгу (цькуавння), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькуавння), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕНИХ ДО БУЛІНКУ (ЦЬКУВАННЯ)

Відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчіх актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII».

1. В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2. Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

4. Керівником закладу освіти або уповноважені ним особи відповідно до Закону здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти.

5. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні стягнення:

Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(850 та 1700 гривень відповідно)або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Якщо директор закладу освіти не повідомить уповноважений підрозділ органів Національної поліції України про відомі йому випадки цькування учасників освітнього процесу тягне за собою накладання на нього штрафу від 50 до 100 неопадоткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ЩОДО ТЕМИ АНТИБУЛІНГУ

Булінг буває:

 • фізичний:штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, «сканування» тіла, нанесення тілесних ушкоджень;
 • економічний:крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей;
 • психологічний:принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж;
 • сексуальний:принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти;
 • кібербулінг:приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету, інших електронних пристроїв.
 •  

Якщо ваша дитина агресор

 • Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з’ясуйте мотивацію її поведінки; МАЄШ ПИТАННЯ? – Уважно вислухайте дитину, з повагою поставтеся до її слів.
 • Поясніть дитині, що її дії можуть бути визнані насильством, за вчинення якого наступає відповідальність.
 • Чітко і наполегливо попросіть дитину припинити таку поведінку, але не погрожуйте обмеженнями і покараннями. Повідомте їй, що будете спостерігати за її поведінкою.
 • Зверніться до шкільного психолога і проконсультуйтеся щодо поведінки своєї дитини під час занять – агресивна поведінка і прояви насильства можуть бути ознакою серйозних емоційних проблем.

Пам’ятайте, дитина-агресор не зміниться відразу! Це тривалий процес, який потребує витримки і терпіння! Доки дитині не виповнилось 18 років, відповідальність за її вчинки несуть батьки.

Якщо ваша дитина порушує права іншої дитини, вчиняючи над нею насильство (булінг),батьки можуть бути притягнуті до адміністративної, кримінальної або цивільної відповідальності.

Якщо ваша дитина стала жертвою булінгу

 • Зберігайте спокій, будьте терплячими, не потрібно тиснути на дитину;
 • Поговоріть з дитиною, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що склалася, готові її вислухати і допомогти;
 • Запитайте, яка саме допомога може знадобитися дитині, запропонуйте свій варіант вирішення ситуації;
 • Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування (психолог, вчителі, керівництво школи, старші учні, батьки інших дітей, охорона);
 • Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, і вимагайте належного її урегулювання;
 • Підтримайте дитину в налагодженні стосунків з однолітками та підготуйте її до того, що вирішення проблеми булінгу може зайняти деякий час.

У разі, якщо вирішити ситуацію з булінгом на рівні школи не вдається – повідомте поліцію! Захистіть свою дитину від цькування!

Якщо ви стали свідком булінгу

 • Втрутитися і припинити цькування – булінг не слід ігнорувати;
 • Зайняти нейтральну позицію в суперечці – обидві сторони конфлікту потребують допомоги, запропонувати дітям самостійно вирішити конфлікт;
 • Пояснити, які саме дії Ви вважаєте булінгом і чому їх варто припинити;
 • Уникати в спілкуванні слів «жертва» та «агресор», аби запобігти тавруванню і розподілу ролей;
 • Повідомити керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася і вимагати вжити заходів щодо припинення цькування.

Пам’ятайте, що ситуації з фізичним насильством потребують негайного втручання!

ТЕЛЕФОНИ «ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ»

ДИТЯЧА ЛІНІЯ 116 111 АБО 0 800 500 225 (З 12.00 ДО 16.00)

ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ ЩОДО БУЛІНГУ 116 000

ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ 116 123 АБО 0 800 500 335

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 0 800 50 17 20

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ 044 255 76 75

ЦЕНТР НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 0 800 213 103

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 102.