Документи до вступу

  • Заява
  • Документ про освіту (у випадку відсутності – виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО)
  • Сканкопія паспорта
  • Сканкопія витягу з Держреєстру щодо реєстрації місця проживання (до ID карти)
  • Сканкопія ідентифікаційного коду
  • Довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (для дорослого населення)
  • Медична довідка ф.086-У
  • Копії документів, які дають право на пільги (за наявності)